הנתרם הנותן
פרשת תרומה

אביטל הוכשטיין

פרשתנו פותחת בבקשה של האלוהים לבני ישראל: "וידבר ה' אל משה לאמור: דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (שמות כה, א'-ב'). מדוע צריך האלוהים לבקש, מהי מהות בקשתו, ומהו ההקשר שמוביל אליה?

הנתרם הנותן: על מעגליות של ניתנה וקבלה
(audio/mpeg, 5.6MB)

share
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR UPDATES
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA