והיא תקרא אותו בשם
פרשת לך לך

אביטל הוכשטיין

בפסוקי פרשת לך לך עולה מסר משמעותי הנוגע בהבדל שבין שמיעה לראייה בקשר שבין הגר לאל, וביחסים שבין בני אדם בכלל. ראייה מתקשרת אל המוחשי וכך ראיית אדם משמעה לקבל את קיומו, לדחות את אפשרות ההתעלמות ממנו והפיכתו לשקוף. יתירה מזו, חווית ההיראות עשויה לעורר את הנראה להפוך ולהיות גם רואה, דבר שמוליד לקשר בעל אופי הדדי. מסר זה עולה משני פירושים שונים המוצעים לחוויה של הגר, פירושו של מלאך ה' ופירושה של הגר עצמה.

 
"והיא תקרא אותו בשם": בין ראייה לשמיעה במפגש בין הגר למלאך
(audio/mpeg, 12.27MB)

share
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR UPDATES
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA