הוא החג של סיפור גאולת העם היהודי. אך כאשר אנו מעמיקים בתוך הנרטיב המתפתל של עמנו – במיוחד בימים האלה – אי אפשר להתעלם מכך שהגאולה אינה נקודה סטטית בהיסטוריה. יציאת מצרים היא רק פרק אחד בסיפור ארוך ולעיתים מייגע, שעדיין מתפתח לפנינו. גאולה אינה אירוע חד־פעמי, אלא תהליך שנמתח מהמקורות הרחוקים ביותר בעברנו ועד לתחזיות הרחוקות ביותר שבעתידנו. את הסיפור שלנו אפשר באמת לספר רק בתור "גאולה אריכתא" – גאולה ממושכת ומתמשכת. בחוברת זאת אנו מזמינים אתכם להרהר איתנו על סיפור הגאולה הרב־גוני שלנו. הצטרפו אלינו להתבוננות במשמעותה של יציאת מצרים, החל מן הפעמים הראשונות של גאולת עמנו, דרך מקומה בחיינו היום, ועד לביטויים השלמים ביותר של הגאולה, שכולנו תקווה שעוד יגיעו לעולם. נתפלל שנזכה כולנו לראות בבירור יותר את מימוש הגאולה הארוכה.