זכרנו לחיים - זיכרון והבטחה

אנחנו מרבים להיות נושאי העבר - הדרכים שעברנו, הסיפורים האישיים שלנו, הזיכרונות שבתוכנו. ובמקביל, המחשבות שלנו עוסקות בעתיד - המסע שממתין לנו, התקוות וההבטחות. בחוברת הזאת אנחנו מציעים הזדמנויות לחקור את העבר והעתיד, לשקול את הזיכרונות והחוויות שאנו נושאים אִתנו, ולהעז לחלום על ההבטחה שטרם מומשה.

במהלך עשרת ימי תשובה, אנחנו מוסיפים את המילים "זכרנו לחיים" בתפילת העמידה. שתי המילים הללו מתמצתות את המשימה הגדולה של הימים הנוראים. אנו מעירים את הזיכרון, מזמינים התבוננות במה שאירע כדי להביא אותנו לרגע זה, ומכוונים קדימה, לחיים - מדמיינים מה אפשר להשיג ולאילו ברכות נשאף בשנה הבאה.

דרך למידה משותפת במהלך הימים הנוראים, אנחנו מקווים לשאוף למעלה, להביא את העבר שלנו אל עתיד טוב יותר, ולצפות לשנה של בריאות, שלום ושמחה.

לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו,
צוות הדר